Elektrikli Buxar Qazanı

  • Electric Steam Boiler

    Elektrikli Buxar Qazanı

    Elektrikli istilik qazanları da adlandırılan elektrik qazanları enerjini enerji mənbəyi kimi istifadə edir və onu istilik enerjisinə çevirir, yüksək temperaturlu buxar / su / yağ çıxarır.